fbpx

חסידות אליום פרשת ויקרא

ישנם רגעים בהם אנחנו מוארים, מרגישים התעוררת ורוצים לפעול ולשנות.

זה יכול להיות באירוע משמח או ח"ו הפוך, חג, מפגש עם אדם מסוים ואז מגיעה התלהבות גדולה!

רגע רגע, אלו הם רגעי התעוררתא לעילא שמחזיקים זמן קצר ואז כבים.

אחריותנו היא לייצר מעשים, להקריב, להתאמץ – לייצר התעוררתא דִלְתַתא אחרת נהיה כמו זה שקיבל סכום כסף גדול ופעל רק בכדי לספק את הנפש הבהמית שלו במקום להיות קצת יותר אדם.

חסידות אליום ויקרא

תגובות

נשמח
להשתמע

איך נוכל לעזור?

כתבו לנו