fbpx

מילון עברי-ערבי

Loading...

מילון עברי-ערבי

לשפה הערבית המדוברת

מחבר: יוחנן אליחי

דפים לדוגמה מתוך הספר: לצפייה

כריכה רכה | 553 עמ’

מילון עברי-ערבי מקיף ועדכני לשפה הערבית המדוברת בדיאלקט הפלסטיני.

המילון מכיל כ-7,000 ערכים וכ-20,000 משפטים להדגמת השימוש הנכון והמקובל, בתעתיק עברי מדעי.

159,00

נשמח
להשתמע

איך נוכל לעזור?

כתבו לנו