fbpx

ל"ג בעומר

איזהו מכובד? המכבד את הבריות! (פרקי אבות ד, א )

בואו נדבר מעט על אהבה ועל כבוד, ידוע ש24,000 תלמדי רבי עקיבא נפטרו בתקופה שבין פסח לל"ג בעומר והגמרא אומרת שהסיבה לכך היא

"כיון שלא נהגו כבוד זה בזה"

וזה לא הגיוני שהרי רבם, רבי עקיבא היה שגור בפיו

"ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה"

אך מסתבר שכבוד ואהבה זה לא אותו דבר.

כבוד = מקום אם אני מכבד מישהו אני מפנה לו מקום (בזמן, בלב, בראש, בבית).

ולאהוב – פירושו ברצון להיות כאחד, אפשר לאהוב הרבה אנשים ולא לכבדם, לא לתת לכל אחד את המקום המיוחד שלו.

ל"ג בעומר חסידות אליום

תגובות

נשמח
להשתמע

איך נוכל לעזור?

כתבו לנו